Saturday, 28 April 2012

28.04.2012

Слънчевото време днес ни предразположи да разходиме вече не чак толкова новите попълнения в гардероба ни. След като прекосихме София на длъж и нашир, хапнахме малко канцерогенна храна и похарчихме последните си пари преди заплата за отдавна набелязани покупки, накрая се озовахме в Борисовата градина. По някакъв странен начин този парк ни напомня на парижкия Тюйлери, с тази разлика, че софийският е построен върху старо турско гробище. Както всичко в София и Борисовата е смесица между западноевропейско и ориенталско влияние и това я прави толкова съвършена с нейните разцъфтяли кестени и люляци и компании, пиещи бира.

The sunny day inspires us to go for a walk dressed with our not so new clothes. After we crossed Sofia, we ate junk food and we spent our last money before the next salary for few new stuff, we reached the Borisova garden. It is strange how this place reminds us of Tuileries with the little differences that our garden is built on old turkish cemeteries. Like everything in our lovely Sofia Borisova is mix of occidental and oriental influence and this diversity makes the garden so adorable whit its blooming chestnuts and lilacs.
 jeans: Reserved

 blazer, bag and blouse: vintage

sunglasses: H&M / blouse: vintage No comments:

Post a Comment