Saturday, 25 February 2012

25.02.2012


Напоследък животът ни беше еднообразен и сив както зимата, заклещила София в ледена черупка. Сесията и изпитите изпиваха последните ни жизнени сили и ни лишаваха от живот. Слава богу мъчението свърши с първите пролетни лъчи на слънцето, които обляха софийските улици в реки от топящ се сняг. И макар че все още е само февруари, един топъл ден и чаша горещ мурсалски чай, изпита на припек, са напълно достатъчни да ни накарт да предвкусим пролетта.

Lately our life was boring and monochrome just like the winter outside. The exams sucked out the last remained powers from our bodies. Fortunately our exams ended whit the first warm sun rays. And despite the fact that it`s only february, a cup of hot mursalski tea can make you feel the spring in the air.


No comments:

Post a Comment